Fibertussen er samme kvalitetstus som det øvrige Sense sortiment,